Nabór wniosków do konkursów: Przyznanie bonów edukacyjnych oraz Mini granty na inicjatywy wolontariuszy

Szanowni Państwo!!
Mamy niezwykłą przyjemność ogłosić konkurs.
Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica jako regionalny partner Korpusu Solidarności ogłasza nabór wniosków do konkursów, których celami działań jest rozwijanie i umacnianie patriotycznych oraz obywatelskich postaw.
Przyznanie bonów edukacyjnych
Celem jest docenienie najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy Korpusu Solidarności, umożliwienie im rozwoju pasji i zainteresowań, podwyższenie kompetencji, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych. Konkurs realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.
Mini granty na inicjatywy wolontariuszy
Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw społecznych na terenie regionów, w których Partnerzy Regionalni Korpusu Solidarności prowadzą działania. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń.
Konkurs realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy Korpusu Solidarności do wzięcia udziału w konkursach!!
Wszystkie potrzebne dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo pod tym linkiem:
Partnerami konkursów są: Korpus Solidarności, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Totalizator Sportowy.
Podziel się swoją opinią